L’EQUIP CIENTÍFIC

Ignacio Clemente Conte

nachoLicenciado en Arqueología e Historia por la Universidad Estatal de Leningrado (URSS) en 1989 y doctor en Filosofía y Letras (Historia) por la Universidad Autónoma de Barcelona (1995). Becario como “Reincorporación de Tecnólogos” en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas entre 1990 y 1993. Beca de “Intercambio de Investigadores” CSIC (España) y CONICET (Argentina) en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) en Ushuaia, Tierra del Fuego (Argentina) entre 1994 y 1996. Becario Postdoctoral, de la Generalitat de Cataluña, en el ERA28 del CNRS en Valbonne (Francia) -1996-1997. Contrato de Reincorporación de Doctores (Ministerio de Educación Y Ciencia) 1999-2001 y 2003-2004. Desde 2004- Científico Titular del Departamento de Arqueología  y Antropología de la Institución Milá y Fontanals (CSIC).

Tras dirigir varios proyectos de Investigación en el extranjero sobre explotación de recursos costeros: con el título: “Economía y medio ambiente en la costa Atlántica de Nicaragua: diversidad, complementareidad y cambio en la prehistoria” (HUM2005-02268/HIST) y sobre la pesca en la prehistoria: “Recursos olvidados en el estudio de grupos prehistóricos: el caso de la pesca en sociedades meso-neolíticas de la llanura rusa”. (HAR2008-04461/HIST); en la actualidad dirige proyectos de investigación relacionados con la ocupación humana de espacios de alta montaña en el pirineo y codirige el Grupo de Arqueología de Alta Montaña (UAB-CSIC). Miembro fundador de la comisión permanente de la UISPP: Human Ocupation of Mountains Enviroments (HOME).

Lloc web: https://www.researchgate.net/profile/Ignacio_Clemente-Conte


Sara Díaz Bonilla

SaraGraduada en Historia al 2014 per la Universitat d’Almeria i Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica en 2016 per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va començar la seva formació en anàlisi de ceràmica prehistòrica als laboratoris de GAAM i ARCHAEOM, ambdós de la UAB. Des de 2017 desenvolupa una tesi doctoral sobre processos de treball en ceràmica prehistòrica gràcies a un contracte per a formació d’investigadors de la Generalitat de Catalunya (DGR-FI).

La seva investigació proposa i posa en pràctica una metodologia experimental d’identificació del processos de treball mitjançant l’estudi dels tractaments de superfície dels recipients ceràmics i les eines de treball. De la mateixa manera, s’apropa a la comprensió de la producció i gestió dels productes ceràmiques de les comunitats que van habitar l’alta muntanya a través dels testimonis materials que s´hi troben continguts en contextos arqueològics. Paral·lelament col·labora en tasques de excavació, documentació, topografia i anàlisi de materials ceràmics en projectes de recerca al Parc Nacional d’Aiguestortes i Estany de Sant Maurici (Catalunya), Parc Nacional d’Ordesa i Montperdiu (Osca) i Ordino-Arcalís (Andorra).


David Garcia CasasDavid Garcia

Llicenciat en Història el 2009 i doctor en arqueologia prehistòrica per la Universitat Autònoma de Barcelona (2018). Actualment és Investigador Posdoctoral al Instituto de Ciencias del Patrimonio (CSIC) mitjançant el programa GAIN de la Xunta de Galicia. La seva tesi doctoral va tractar sobre el desenvolupament i canvis de les societats ramaderes en espais d’alta muntanya mitjançant dades arqueològiques i etnogràfiques. Ha treballat en diversos projectes d’investigació sobre arqueologia de l’alta muntanya realitzant tasques de digitalització, anàlisis i modelització de dades arqueològiques sobre el territori.

David Garcia s’especialitza en l’ús de bases de dades i Sistemes d’Informació Geogràfica en arqueologia aplicant-los a l’anàlisi espacial. Per la seva recerca combina aquests elements amb l’ús de l’etnografia per tal de modelitzar els paisatges de muntanya en el passat. A més posseeix àmplia experiència de treball de camp en excavació i prospecció adquirida en de diverses intervencions de diferents períodes i cronologies destacant la direcció d’una campanya de prospecció arqueològica en alta muntanya el 2012 i la seva col•laboració en intervencions semblants.

Lloc web: https://csic.academia.edu/DavidGarciaCasas


Ermengol Gassiot Ballbè

IMG-20150728-WA0018

Llicenciat en Filosofia i Lletres a la UAB l’any 1995 i doctor en Arqueologia Prehistòrica per la mateixa universitat l’any 2001. Ha participat en programes internacionals de docència i recerca a Nicaragua, junt amb investigadors de la UNAN-Managua. A nivell de recerca va dirigir diversos projectes al país centreamericà entre els anys 1997 i 2008, entre els quals destaquen centrats en l’estudi dels processos de poblament del bosc tropical humit de la Costa Atlàntica. A partir de l’any 2001 promou l’estudi del poblament de les zones altes dels Pirineus occidentals de Catalunya, iniciant la línia de recerca que donaria lloc al GAAM. Actualment és professor del Departament de Prehistòria de la UAB.

Ermengol Gassiot Ballbè ha focalitzat la seva activitat investigadora en dos eixos principals. El primer s’ha preocupat de la socialització de la pròpia recerca en si, cercant iniciatives de posada en valor dels coneixements derivats de la investigació i dels seu arrelament en el territori. El segon es centra en l’anàlisi de l’espai al llarg del temps, entenent-lo com una instància històrica i social. En altres paraules, com les diferents comunitats humanes han socialitzat i transformat un determinat medi durant seqüències temporals extenses. Aquest interès l’ha portat a integrar-se en iniciatives interdisciplinars i a desenvolupar col·laboracions estretes amb investigadors d’àmbits com la geografia, l’ecologia, la paleoclimatologia, etc.

Lloc web: https://uab.academia.edu/ErmengolGassiotBallb%C3%A8


Tona Majó

TonaLlicenciada en Filosofia i Lletres per la UAB l’any 1990, obté el DEA – Paléoanthropologie en el Laboratoire d’Anthropologie de la Universitat de Bordeaux I (França) l’any 1992 i el Doctorat en Antropologia en aquesta mateixa universitat, l’any 2000. La seva recerca i la seva experiència laboral s’han centrat en el camp de l’arqueoantropologia, amb tasques de direcció i coordinació de treballs d’excavació antropològica d’unitats funeràries en jaciments de diferents cronologies a Catalunya, península Ibèrica, França, Turquia i Síria, així com també en la realització d’estudis antropològics de les restes òssies humanes dels jaciments excavats i d’estudis osteològics i paleopatològics més específics de peces òssies concretes.

Una de les seves principals línies d’investigació tracta sobre les tècniques d’excavació de les restes antropològiques per a una millor comprensió de la gestualitat funerària i la cronologia interna de les sepultures. També destaca el seu interès per l’estudi de les restes òssies infantils tant pel que fa a les tècniques d’excavació com a l’estudi i desenvolupament de l’esquelet, que l’ha portat a fer estades de recerca en col·leccions osteològiques infantils al British Museum of Natural History (Londres), Laboratoire d’Anthropologie del Museée de l’Homme (Paris), Departament d’Antropologia de la Universidade de Coimbra (Portugal), entre d’altres. Des de 2018 és membre del GAAM com a arqueoantropòloga.

Lloc web: https://uab.academia.edu/TonaMaj%C3%B3


Laura Obea Gómez

IMG-20171109-WA0000Llicenciada en Història el 2010 per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any següent va obtenir el Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica a la UAB. En aquell moment, va començar la seva formació com a antracòloga al Laboratori de Paleobotànica del Departament de Prehistòria de la UAB alhora que consolidava la seva participació al Grup d’Arqueologia d’Alta Muntanya. Actualment i des de fa tres anys, és Professora Associada del mateix Departament i està en procés de començar la seva tesi doctoral sobre els recursos forestals en alta muntanya.

La línia d’investigació sobre la que treballa Laura Obea és l’explotació i utilització dels recursos forestals per part de les comunitats que van viure en espais d’alta muntanya i les particularitats que aquestes àrees presenten. Les dades arqueològiques de què disposem en l’actualitat sobre les zones d’alta muntanya així com la importància que ha tingut el foc en les societats humanes al llarg de la història fan dels estudis antracològics en aquestes zones un camp a explorar. És per això que des de 2012, s’ha encarregat de l’anàlisi de les restes de fusta carbonitzada provinents de les diverses intervencions arqueològiques realitzades pel GAAM.


Manuel Quesada Carrasco

loloLlicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona el 2014 i Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica el 2015. La seva investigació tracta sobre els canvis en el poblament i la forma d’explotar els recursos a l’alta muntanya durant la prehistòria mitjançant dades arqueològiques i paleoecològiques.

Actualment treballa en els models d’explotació de l’alta muntanya i la seva evolució als últims mil·lennis de la prehistòria, combinant l’anàlisi dels materials ceràmics, l’anàlisi geoestadístic dels assentaments i els indicadors d’antropització de la muntanya. Posseeix una àmplia experiència de treball de camp, amb la participació en diverses campanyes, destacant la direcció d’excavació arqueològica al durant la campanya del 2015.

Lloc web: https://uab.academia.edu/ManuelQuesada


Niccolò Mazzucco

NiccoLlicenciat en Storia e Tutela dei Beni Archeologici l’any 2006 per la Università degli Studi di Firenze. El 2009 va obtenir el títol de Laurea Magistrale (Màster) en Archeologia Preistorica a la mateixa universitat. Entre el 2010 i el 2014 ha desenvolupat la seva tesis doctoral a la Institució Milà i Fontanals (IMF) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a Barcelona. La seva investigació tracta sobre el desenvolupament i canvis dels últims grups de caçadors-recol·lectors i de les primeres comunitats agro-ramaderes a la Mediterrània. La seva tesis s’ha ocupat específicament del procés d’ocupació dels Pirineus centrals durant el Neolític a partir del estudi del registre lític com indicador de practiques econòmiques i socials (p. ex. patrons de mobilitat, activitats de subsistència, aspectes tecnològics). En aquest estudi ha combinat aquests elements amb l’ús de bases de dades relacionals, sistemes d’informació geogràfica i l’anàlisi de datacions radiocarbòniques.

Niccolò Mazzucco s’especialitza en l’estudi tecno-funcional de les eines lítiques a la prehistòria. Col·labora en projectes d’investigacions des de el Paleolític fins a la Prehistòria Recent, a diferents països de la Mediterrània. Després de la tesi doctoral ha treballat amb la Università degli Studi di Siena (Italià) i el Museu d’Arqueologia i Etnografia de Setúbal (Portugal). Fa poc ha guanyat una beca post doctoral de la Fyssen Fondation a la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès (MAE) a Paris, amb un projecte sobre la difusió de les primeres tecnologies agrícoles en la Mediterrània central. A més posseeix àmplia experiència de treball de camp, destacant la direcció de campanyes de prospecció arqueològica i excavació en als Pirineus centrals entre 2012 i 2014.


David Rodríguez AntónFoto Web GAAM

Llicenciat en Humanitats al 2005 a la Universitat de Alcalá de Henares i en Història a la Universitat Autònoma de Barcelona en 2008. Va obtenir el Certificat d’Aptitud Pedagògica i el Máster en Arqueologia Prehistòrica a la mateixa universitat el 2010. Des de 2003 ha participat en nombrosos projectes de recerca arqueològica a diferents països: Nicaragua, Índia, Argentina, Cantabria, Castella i més especialment a Catalunya. Destaca la seva participació continuada en la recerca en l’àmbit pirinenc, primer al Prepirineu de Girona, des de 2004, i desprès més intensament al Pirineu de Lleida, des de 2006 fins a l’actualitat, integrant-se a la línia de recerca que dona sentit al GAAM. A dins d’aquest grup d’investigació ha participat a la direcció de diverses campanyes de prospecció i excavació a l’àrea del PNAESM. Paral·lelament ha realitzat tasques de gestió cultural en museus a Barcelona, suport en topografia, excavació i anàlisi de materials en excavacions arqueològiques, i arqueologia de gestió. De 2009 a 2014 va treballar com a tècnic del Laboratori de Paleoeconomia i Paleoecologia Vegetal de la IMF, al Consell Superior d’Investigacions Científiques, a Barcelona.

Desenvolupa un línia de recerca enfocada a la comprensió i anàlisi de les relacions existents entre les societats i els medi natural a llarg termini, des de una perspectiva científica materialista, etnoarqueològica i socioecológica. La seva línia predoctoral esta desenvolupant l’anàlisi arqueobotànic i paleoecològic com eines d’investigació dels canvis socials i ambientals fent servir com a cas d’estudi les dinàmiques d’ocupació i gestió dels àmbits d’alta muntanya del Pirineu central durant la Prehistòria.

Llocs web:       https://uab.academia.edu/DavidRodríguezAntón

https://www.researchgate.net/profile/David_Anton2

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s